Hirdetés szabályzat

A hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom amely:

* jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül;
* nem a rovat jellegének megfelelő;
* szerzői jogokat (különösen jogvédett termékek (CD, DVD, VHS) másolatai), személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért;
* erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz;
* félelemérzetet kelt;
* amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be; tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával közvetlen felszólítást tartalmaz arra, hogy a felnőtt korúakat áru vásárlására ösztönözzék;
* pornográf, szexuális szolgáltatás igénybevételének előmozdítására, szexuális ingerkeltésre irányul (ideértve az olyan emeltdíjas távközlési szolgáltatás reklámját, mely szexuális ingerkeltésre irányul);
* indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a termékről/szolgáltatásról, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz;
* az ingatlanaprok.com oldal üzemeltetője megítélése szerint sértheti az ingatlanaprok.com, Aplive ltd.-nek, a ingatlanaprok.com üzleti partnerei vagy ingatlanaprok.com szolgáltatásai felhasználóinak jogait;
* spam hirdetésnek minősül; Továbbá a hirdetésben nem szerepelhet: * olyan áruk reklámozása, amelyek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik, amely tényleges szolgáltatás helyett vagy azzal arányban nem állóan adómentesség, adókedvezmény vagy más adóelőny igénybevételének ígéretét tartalmazza, vagy az igénybe vehet? adóel?ny vonatkozásában másként félrevezet?, megtéveszt?; * a fegyverek, a lőszerek, a robbanóanyagok és közbiztonságra különösen veszélyes eszközök reklámozása; * politikai tevékenységhez kapcsolódó vagy azt elősegítő anyag, információ; * tiltott gyógyszerreklámnak minősül; * burkolt és tudatosan nem észlelhet? reklámnak minősül; * külföldön szervezett szerencsejátékhoz vagy ajándéksorsoláshoz kapcsolódik; * megtévesztő reklámnak minősül (különösen ha a megtévesztő információ az áru általános jellemzőire, árára, vásárlás feltételeire, a Felhasználó megítélésére, az őt megillető jogokra, vagyonára, minősítésére vonatkozik); * dohányáru reklám; * minden egyéb, a fentiekben fel nem sorolt olyan anyag, információ, reklám melyet hatályos jogszabály tilt; Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapon elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért a felhasználó felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után. A oldal üzemeltető jogában áll, hogy a fenti elírásokba ütköző hirdetéseket a Felhasználó előzetes értesítése nélkül törölje, illetve, hogy a magyar helyesírás szabályainak megfelelő korrektúrát hajtson végre. vételének előmozdítására, szexuális ingerkeltésre irányul (ideértve az olyan emeltdíjas távközlési szolgáltatás reklámját, mely szexuális ingerkeltésre irányul);
* indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a termékről/szolgáltatásról, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz;
* az ingatlanaprok.com oldal üzemeltetője megítélése szerint sértheti az ingatlanaprok.com, az ingatlanaprok.com üzleti partnerei vagy ingatlanaprok.com szolgáltatásai felhasználóinak jogait;
* spam hirdetésnek minősül;

Továbbá a hirdetésben nem szerepelhet:

* olyan áruk reklámozása, amelyek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik, amely tényleges szolgáltatás helyett vagy azzal arányban nem állóan adómentesség, adókedvezmény vagy más adóelőny igénybevételének ígéretét tartalmazza, vagy az igénybe vehető adóelőny vonatkozásában másként félrevezető, megtévesztő;
* a fegyverek, a lőszerek, a robbanóanyagok és közbiztonságra különösen veszélyes eszközök reklámozása;
* politikai tevékenységhez kapcsolódó vagy azt elősegítő anyag, információ;
* tiltott gyógyszerreklámnak minősül;
* burkolt és tudatosan nem észlelhető reklámnak minősül;
* külföldön szervezett szerencsejátékhoz vagy ajándéksorsoláshoz kapcsolódik;
* megtévesztő reklámnak minősül (különösen ha a megtévesztő információ az áru általános jellemzőire, árára, vásárlás feltételeire, a Felhasználó megítélésére, az őt megillető jogokra, vagyonára, minősítésére vonatkozik);
* dohányáru reklám;
* minden egyéb, a fentiekben fel nem sorolt olyan anyag, információ, reklám melyet hatályos jogszabály tilt;

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapon elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért a felhasználó felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után.

A ingatlanaprok.com oldal üzemeltetőjének jogában áll, hogy a fenti előírásokba ütköző hirdetéseket a Felhasználó előzetes értesítése nélkül törölje, illetve, hogy a magyar helyesírás szabályainak megfelelő korrektúrát hajtson végre.